spectrumteq-新宝5手机app

spectrumteq-el电致发光量子效率测试系统

 

    spectrumteq-el 系列电致发光量子效率测量系统,可以针对发光器件的光电特性进行有效测量,系统搭配的qepro 光谱仪为业内公认旗舰系列,具有高信噪比、低杂散光等特性,可确保测量结果得准确性;同时,系统配有强大的测试软件,对话框式的软件操作界面让测量过程变得更为简单。

 

 

    测量参数

    量子效率

    亮度

    量子效率随电流密度的曲线

    色坐标

    辐射通量,光通量

    主波长

 

    产品优势

    体积小巧:便于灵活使用及运输。

    原位测量:可放至手套箱内,实现原位测量

    流程化操作:设备无需频繁校准。

 

    应用领域

    无机电致发光

    有机电致发光

    分子薄膜el器件