usb4000-新宝5手机app

usb4000-xr1 微型光纤光谱仪

usb4000微型光纤光谱仪--预配置全谱范围
             ● 它是一款可用于太阳照度测量、原子透射谱线分析、工业应用或其他任何紫外光/近红外光测量的微型光谱仪。
             ● 衍射光栅可覆盖200 - 1025纳米的波长范围。
             ● 探测器上直接采用了一个专用的级数选择滤光片,可消除二级和三级效应。
             ● 尺寸上只有手掌大小,可以进行个性化配置。

● 它是一款可用于太阳照度测量、原子透射谱线分析、工业应用或其他任何紫外光/近红外光测量的微型光谱仪。

 

● 衍射光栅可覆盖200 - 1025纳米的波长范围。

 

● 探测器上直接采用了一个专用的级数选择滤光片,可消除二级和三级效应。

 

● 尺寸上只有手掌大小,可以进行个性化配置。

 

 


标题 下载
usb 4000 datasheet 下载
usb 4000 io 下载