brillouin hyperfine hf-新宝5手机app

brillouin hyperfine hf-8999-532-auto 超高分辨率布里渊光谱仪

hyperfine 布里渊光谱仪

● 计算机控制的对准和调整  

 

● 高通量实现快速采集  

 

● 高对比度和高泵抑制

 

● 高分辨率、高精度

 

● 易于使用

 

● 单次发射可覆盖大光谱范围

 

● 简单集成-紧凑型

 


----------------基本参数----------------
产品型号 hf-8999-532-auto
产品系列 hyperfine
品牌 lightmachinery
重量(g) 25000
----------------其他参数----------------